Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning

SS-EN 287:2011 och SS-EN ISO 9606
I dagens industriproduktion blir kvalitetsstyrning vid svetsning allt viktigare.

Krav på rätt svetskvalitet ställs i konstruktionsregler, av kunder, av myndigheter etc. Många svetsande företag har redan anpassat sin svetstekniska produktion till de kvalitetsstyrningsstandarder som utarbetats. Styrningen sker genom företagets kvalitetskrav, procedurer och personal.

Europeisk samordning

I samband med tillämpning av EU-direktiv och tillhörande standarder samt tillverkning för export är svetsarprövning enligt EN 287/ISO 9606 aktuell.

Svetsarprövning enligt EN 287/ISO 9606

Svetsarprövningen ska utföras efter en skriven svetsprocedurspecifikation (WPS). De kontraktslutande parterna ska också komma överens om vem som ska granska prövningen. Om övervakning av svetsarprövning utförs av ackrediterat certifieringsorgan och provningen genomförs av ackrediterat laboratorium, kan certifieringsorganet, efter utvärdering av underlaget, certifiera svetsaren enligt EN 287/ISO 9606 samt registrera denne i enlighet med ackrediteringskraven. Genom ackrediterad tredjepartcertifiering erhålls den bredaste acceptans av svetsarprövningen.

Inspecta Sweden AB är ackrediterat certifieringsorgan för personal.

Ansökan om certifiering av svetsare enligt EN 287/ISO 9606 innebär att företaget lämnar uppgifter till Kiwa Inspecta om namn och födelsedata på de personer som skall prövas samt aktuella svetsmetoder, svetslägen, materialkvaliteter och dimensioner, WPS och eventuella tilläggskrav. Ansökningsformuläret innehåller också de regler som Kiwa Inspecta har för certifiering av personal och de krav som ställs på svetsare/sökande företag.

Q3web är ett internetbaserat system framtaget för att underlätta administration av svetsarprövningsintyg. Här kan du som kund utan kostnad få en överblick över företagets intyg, få påminnelser om förlängningar via e-post, utföra 6-månadersförlängning, skriva ut intyg och mycket mer.

 

Tillämpning av svetsarprövning enligt EN 287/ISO 9606 i Sverige

Allt fler branscher har gått över till svetsarprövning enligt EN 287/ISO 9606. Några av de myndigheter som föreskriver om detta är Arbetsmiljöverket, Boverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Trafikverket.