Personcertifiering

Personcertifiering

Dagens krav och teknik förändras hela tiden, vilket också ökar behoven av kompetensutveckling. Inom många områden ställer säkerhetsaspekter och miljörisker ännu högre krav på att verifiera personalens kompetens. Personcertifiering är ett sätt att uppfylla krav enligt gällande föreskrifter och normer samt även anställdas och industrins behov.

Kiwa Inspecta är acktrediterade för personcertifering. Vi erbjuder personcertifiering för att verifiera att medarbetare har den nödvändiga kompetens och kunskap som krävs inom ett specifikt ämne eller område. I processen bedöms kompetensen mot de gällande normerna. När kraven är uppfyllda godkänner Kiwa Inspecta personen via ett certifikat.

Kiwa Inspecta är ackrediterade att utföra personcertifieringar av:

  • Svetsare
  • Lödare

Fördelar med Personcertifiering

  • Visar att behörigheter uppfyller aktuella krav
  • Bra referens vid kompetenskravställande vid rekrytering av professionell arbetskraft
  • Ökar säkerheten för människor och miljö