Personcertifiering - Svetsare, svetsoperatörer och lödare

Personcertifiering - Svetsare, svetsoperatörer och lödare

Krav på certifiering av svetsare, svetsoperatörer och lödare är vanligt förekommande vid arbete med exempelvis tryckbärande anordningar och stålkonstruktioner. Personcertifiering är ett sätt att uppfylla krav enligt gällande föreskrifter och normer samt även anställdas och industrins behov.

 

Kiwa Inspecta är acktrediterade för personcertifering. Vi erbjuder personcertifiering för att verifiera att medarbetare har den nödvändiga kompetens och kunskap som krävs inom ett specifikt ämne eller område. I processen bedöms kompetensen mot de gällande normerna. När kraven är uppfyllda godkänner Kiwa Inspecta personen via ett certifikat.

Kiwa Inspecta är ackrediterade att utföra personcertifieringar av:

  • Svetsare
  • Svetsoperatörer
  • Lödare

Genom ackrediterad tredjepartcertifiering erhålls den bredaste acceptansen av svets- respektive lödarprövningen.

Hur går det till vid en svetsarprövning?

Certifiering kan genomföras på det egna företaget, svetsskolan eller hos någon av våra Welding Studios.

En svetsarprövning kan brytas ner i följande fyra steg:

Steg 1 – Ansökan om certifiering av svetsare vilket innebär att företaget lämnar uppgifter om namn och födelsedata på de personer som skall prövas samt aktuella svetsmetoder, svetslägen, materialkvaliteter och dimensioner, pWPS/WPS och eventuella tilläggskrav.

Steg 2 - En svetskontrollant från Kiwa Inspecta övervakar provläggningen och verifierar att svetsaren följer angiven pWPS/WPS och uppfyller de krav som ställs i standarden.

Steg 3 – Svetskontrollanten utför en visuellkontroll av provet och uppfylls kraven utförs därefter oförstörande provning (t ex röntgen/ultraljud) och/eller förstörande provning (t ex bryt-, bockprovning).

Steg 4 – Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett svetsarprövningsintyg.

Processen är densamma för certifiering av personal för lödning men för svetsoperatörer tillkommer det att i steg 2 genomförs ett muntligt kunskapsprov för att verifiera att man har tillräckligkunskap om maskinen och dess process.

I tillägg till ovan kan man även utföra ett teoretiskt kunskapsprov vilket utförs i samband med övervakningen.

 

Q3web

Hantera dina svetsarprövningsintyg digitalt via Q3web. Här kan du som kund utan kostnad få en överblick över företagets intyg, få påminnelser om förlängningar via e-post, utföra 6-månadersförlängning, hantera WPQR, skriva ut intyg och mycket mer.

Saknar du inloggning? Inga problem, kontakta oss via mail eller telefon så skapar vi en åt dig.

Ackrediteringar

Kiwa Inspecta AB är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av svetsare, svetsoperatörer och lödare enligt följande standarder:

•SS-EN ISO 9606-1 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål

•SS-EN ISO 9606-2 Svetsarprövning  - Smältsvetsning - Del 2: Aluminium och aluminiumlegeringar

•SS-EN ISO 9606-3 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 3: Koppar och kopparlegeringar

•SS-EN ISO 9606-4  Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 4: Nickel och nickellegeringar

•SS-EN ISO 9606-5 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 5: Titan och titanlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar

•SS-EN 287-1:2011 Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 1: Stål

•SS-EN ISO 14732 Svetspersonal – Prövning av operatörer för helmekaniserad svetsning och maskinställare för helmekaniserad och automatiserad svetsning av metalliska material

•SS-EN 13133 Hårdlödning – Lödarprövning

•SS-EN ISO 13585 Hårdlödning – Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning

 

Har du några frågor eller funderingar? Maila se.info.csc@kiwa.com eller ring 010-479 30 00.