GWO Certifiering

GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden ”Basic Safety Training” för utbildning vid höghöjdsarbete inom vindkraftsindustrin. Standarden ska uppfylla behovet av grundläggande säkerhetsutbildning.

GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör. För att utbildningsföretaget ska bli certifierade krävs att de uppfyller GWO:s "Kriterier för en utbildningsleverantör". Certifikatet ska ha utfärdats av ett certifieringsorgan enligt GWO:s "Kriterier för certifieringsorgan". I Sverige är Kiwa Inspecta godkända för att göra detta.

Standarden ”Basic Safety Training” omfattar fem moduler:

  • Första hjälpen (First aid)
  • Ergonomi (Manual handling)
  • Brandkunskap (Fire awareness)
  • Arbete på hög höjd (Working at heights)
  • Överlevnad till sjöss (Sea survival)

Certifieringen görs av Kiwa Inspecta genom granskning av utbildningsföretagets ledningssystem, rutiner och instruktioner samt granskning på utbildningsplatsen under de praktiska utbildningsmomenten.

Fördelar med certifieringen

  • Med en certifiering kan du leverera utbildning till vindkraftsindustrin.
  • Kiwa Inspecta är godkända av GWO
  • Kiwa Inspecta har svenska revisorer