Certifiering av ledningsssystem för arbetsmiljö

Certifiering av ledningsssystem för arbetsmiljö

Arbetsolyckor, både allvarliga och mindre allvarliga, inträffar varje dag. Med bra rutiner och ett seriöst säkerhetstänkande kan antalet olyckor minimeras. På så sätt skapas ett gott ledarskap och systematiska processer.

Ditt företags ledarskap och riskhantering kan förbättras genom ett certifierat arbetsmiljöledningssystem. Certifieringen baseras på den internationella standarden OHSAS 18001 som syftar till att förebygga olyckor och sjukdomar för att försäkra sig om personalens arbetsmiljö och hälsa. Standarden hjälper också till att lyfta hälso- och säkerhetsfrågor till ledningen. Tanken är att sätta fokus på riskbedömning och analys för att metodiskt minska antalet olyckor

OHSAS 18001 certifikatet är en signal till både nuvarande och framtida personal samt kunder; det berättar att företaget investerar för att skapa en säker arbetsplats. OHSAS 18001 är kompatibel med de vanligaste internationella kvalitets- och miljöstandarderna, ISO 9001 och ISO 14001. Företagets ledningssystem kan utvärderas och certifieras separat eller samtidigt. Dessutom kan uppföljningarna kombineras.

Fördelar med certifiering av ledningssystem fö arbetsmiljö

  • Integrerar hälso- och säkerhetsaspekter i vardagen
  • Förebygger olyckor, sjukdomar och arbetsrelaterade hälsoproblem
  • Förbättrar lönsamheten genom lägre försäkringskostnader
  • Bidrar till att förbättra personalens motivation, effektivitet och trivsel på arbetsplatsen.
  • Underlättar att identifiera risker och förbättra arbetsmetoder
  • Förbättrar samarbete, informationsflöde och kommunikation
  • Förbättrar personalens säkerhetsmedvetande

Har du några frågor eller funderingar? Maila se.info.csc@kiwa.com eller ring 010-479 30 00.