Certifiering av kvalitetsledningssystem

Certifiering av kvalitetsledningssystem

Kvalitetsstyrning är viktig för alla organisationer. Det hjälper företaget att analysera sina egna processer såväl som kundernas behov – allt för att kunna uppfylla målen. Att uppnå trovärdighet och erkännande av ett väl fungerande kvalitetsledningssystem görs genom certifiering av en ackrediterad tredjepart.

ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard och den mest använda ledarskapsmodellen. Den bygger på en filosofi om ständiga förbättringar. Det är ett utmärkt verktyg för att förbättra verksamheter, processer (dvs arbetssätt, beslutsförfaranden och ansvar) och ledarskap i alla organisationer, oavsett storlek och bransch. Ett ISO 9001 certifikat visar att företaget fungerar effektivt på ett systematiskt och kundorienterat sätt. Årliga revisioner är en förutsättning för ytterligare utveckling och för att hålla certifikatet giltigt.

Kvalitetsledningssystem certifierade av Kiwa Inspecta kan integreras som en del av ditt företags befintliga operativa system.

Fördelar med certifiering av kvalitetsledningssystem

  • Stödjer ständiga förbättringar av din verksamhet
  • Hjälper till att uppfylla kundernas förväntningar
  • Erkänt över hela världen - hjälper dig i konkurrensen
  • Ett giltigt bevis på ditt kvalitetsarbete
  • Förbättrar medarbetarnas delaktighet
  • Stärker riskhanteringen
  • Ett verktyg för att förbättra relationer till leverantörer
  • Ett stöd i er marknadsföring

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Maila se.info.csc@kiwa.com eller ring 010-479 30 00.