Certifiering av Miljöledningssystem

Certifiering av Miljöledningssystem

De globala miljöfrågorna är ständigt aktuella i dagens samhälle. Ett miljöcertifikat enligt ISO 14001 visar att ditt företag tar en ansvarsfull ställning i miljöfrågor. Respekten för miljön kan även ge konkurrensfördelar. Exempelvis är en effektiv användning av råvaror och energi bra för miljön samtidigt som det minskar dina driftskostnader.

Ett certifierat miljöledningssystem hjälper dig att förbättra dina processer och metoder, till exempel att följa lagstiftningen, att känna igen risker och miljöpåverkan samt att sätta upp miljömål och mål ur ett långsiktigt perspektiv. En tydlig ansvarsfördelning samt personalens kompetens och miljömedvetenhet är också viktigt.

Ett ISO 14001 certifikat är även användbart i företagets varumärkesbyggande. Det kan också underlätta samarbetet med myndigheter och när du behöver tillstånd. Certifieringen ger er ofta minskat arbete och fördelar vid upphandlingar.

Kiwa Inspecta certifierar företag i alla branscher och industrier, från tung tillverkningsindustri till tjänstesektorn och offentlig verksamhet. Årliga revisioner leder till en kontinuerlig förbättring av ditt miljöledningssystem.

Fördelar med certifiering av miljöledningssystem

  • Miljötänkande leder till handling
  • Hjälper till att följa lagstiftningen i hela världen
  • Ökar kostnadseffektiviteten
  • Förbättrar riskhanteringen
  • Ger en stark signal om ansvar
  • Stödjer företagets varumärkesbyggande
  • Förbättrar medarbetarnas miljömedvetenhet och delaktighet

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Maila se.info.csc@kiwa.com eller ring 010-479 30 00.