Certifiering av ledningssystem

Certifiering av ledningssystem

Du och ditt företag vill givetvis vara effektiva. Det är en självklarhet. För att vara effektiva på alla plan behöver också ditt företags ledningssystem vara effektivt för att på bästa sätt kunna utnyttja tid, pengar och andra resurser.

Ett certifierat ledningssystem är ett verktyg som gynnar en ständig förbättring i din organisation och verksamhet och hjälper dig att möta dina kunders förväntningar på produkter och tjänster på ett bra sätt.

Vi kan hjälpa dig bland annat certifiering enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 (arbetsmiljö) m fl standarder.

Har du några frågor eller funderingar? Maila se.info.csc@kiwa.com eller ring 010-479 30 00.