Vi hjälper er med besiktningarna i er fastighet

Vi hjälper er med besiktningarna i er fastighet

Det är mycket man behöver tänka på i en bostadsrättsförening. Fungerar ventilationen som den ska? Är barnens lekplats på gården säker? Hur bevarar vi fastigheten i gott skick? Med Kiwa Inspecta som helhetsleverantör av besiktningar blir det enklare att svara på frågorna.

Kiwa Inspecta tar ansvar för att hålla koll på och utföra alla kontroller som krävs av myndigheter och andra aktörer. Med ett långsiktigt perspektiv ser vi till att er fastighet följer alla säkerhetsregler och föreskrifter – idag såväl som i morgon.

Kiwa Inspecta gör tredjepartsbesiktningar. Det innebär att vi enbart står för kontrollerna, utan att utföra åtgärder. Ni kan därför lita på vårt omdöme, då vi inte har intresse av merförsäljning av åtgärdande tjänster, eller av att göra lättvindiga kontroller på utförda jobb.

Kiwa Inspecta kan hjälpa er med:


Ventilation

- OVK-besiktning

 

- Injustering

 

- Inneklimatsutredningar

 

El

 

- Revisionsbesiktning enligt Elektriska Nämnden

 

- Periodisk tillsyn

 

Expansionskärl

 

- Återkommande kontroll

 

- Första kontroll

 

- Revisionskontroll

 

Hissar

 

- Återkommande besiktning

 

- Förstabesiktning

 

- Revisionsbesiktning

 

Radon

 

- Radonmätning och analys

 

Portar

 

- Återkommande besiktning

 

- Installationsbesiktning

 

- Revisionsbesiktning

 

Lekplats

 

- Återkommande besiktning

 

Underhåll och energi

 

- Underhållsplan

 

- Energiutredningar

 

- Energideklarationer

 

Övriga tjänster

 

- Skyddsrumsbesiktning

 

- Entreprenadbesiktning

 

- Riskbedömningar

 

- Säkerhetsbesiktning

 

Vill ni veta mer eller få en offert?