Stålbyggnadskontroll

Stålbyggnadskontroll

En ökad användning av stål och mer avancerade stålkonstruktioner ställer allt högre krav på kvalitet under tillverkning. För att förebygga problem krävs kontroller i rätt skeden av byggprojekten. Ju tidigare Kiwa Inspecta får vara med, desto mer kan upptäckas och fler problem kan förebyggas.

Reglerna för stålkonstruktioner har blivit betydligt mer komplexa, i och med det nya regelverket med dimensionering enligt Eurokoder och Boverkets anvisningar (EKS), samt att tillverkning i verkstad skall utföras i enlighet med ett certifierat s.k. FPC-system och övrig tillverkning enligt EN 1090-2.

Kiwa Inspecta har stor kunskap och erfarenhet av dessa regler. Vi hjälper er att följa gällande regelverk.

Fördelar med stålbyggnadskontroll

 • Säkerställer konstruktionens kvalitet
 • Ökar säkerheten
 • Ökar konstruktionens livslängd
 • Undviker onödiga problem
 • Förebygger onödiga kostnader och förkortar ledtider

Nybyggnation

Kiwa Inspecta kan hjälpa er med:

 • Dimensioneringskontroll
 • Information i samband med projektstart
 • Utbildning i EN 1090-2, ISO 3834, visuell kontroll av svetsförband m.m.
 • 3:e-partskontroll av tillverkning och montage i enlighet med hållpunkter i kontrollplan
 • Uppföljning av utförandekontroller
 • Granskning av egenkontroller
 • Granskning av dokumentation

Statuskontroll av stålkonstruktioner

Kiwa Inspecta har också stor erfarenhet av statuskontroll av äldre stålkonstruktioner, bland annat med avseende på korrosionskador.

Vill du veta mer?

Kontakta Sofia Eliasson, Teknik- och affärsansvarig för Stålbyggnadskontroll.


 

Jag berättar gärna mer om hur vi bäst kan hjälpa er och vara delaktiga i era projekt

Ring 010-479 3077 eller e-posta till sofia.eliasson@inspecta.com