Inspektion med drönare

Inspektion med drönare

Att använda sig av skylift eller bygga ställningar för att inspektera höghöjdsobjekt är ofta en långsam och kostsam metod. Nu finns alternativet att istället använda en drönare för att inspektera svårtillgängliga platser på ett snabbt och säkert sätt.

Som en första insats vid till exempel ett driftstopp är drönaren ett värdefullt verktyg för att lokalisera fel, så att man därefter kan utföra riktade insatser. Videokamera, högupplösta stillbilder samt värmekamera ger ett bra underlag för att kunna fastställa objektets skick.

Kiwa Inspecta erbjuder drönartjänster för både inom- och utomhusinspektion.

- Utvändig kontroll av t.ex. vattentorn, kranar, vindkraftverk, master och skorstenar

- Invändig kontroll av t.ex. cisterner, tankar, pannor och rör

Flyability Elios - drönare

Fördelar med inspektion och besiktning med hjälp av drönare

• Kostnadseffektiv metod

• Minimerar risken för fallolyckor

• Kan ersätta ställningsbygge i vissa fall

• Bra dokumentation

• Möjliggör inspektion av slutna utrymmen