Besiktning av hissar, rulltrappor, skidliftar

Besiktning av hissar, rulltrappor, skidliftar

Oftast tar vi för givet att hissen, rulltrappan och skidliften ska fungera störningsfritt utan risk för att vi ska råka ut för någon olycka. För att garantera säkerheten finns det regelverk som fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, förvaltare och anläggningsägare måste uppfylla. Regelverk som kräver att besiktning görs av ett ackrediterat organ med bevisad kompetens och erfarenhet.

Hissar, rulltrappor och skidliftar är exempel på utrustning som ska besiktigas regelbundet. Besiktning handlar inte bara om myndighetskrav. I grunden är det en fråga om din, dina anställdas och dina kunders säkerhet. Samtidigt rör det sig om driftekonomi, att slippa kostsamma driftstopp på grund av skador som inte upptäcks i tid.

Kiwa Inspecta är ackrediterat av Swedac att utföra besiktningar enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter. På hissar och rulltrappor utför vi förstabesiktning, återkommande besiktning, revisionsbesiktning efter ombyggnad eller ändring, verifikation av enstaka objekt och slutlig kontroll.

Återkommande besiktningar genererar mängder av information som kan användas till att öka säkerheten och förlänga livslängden för din utrustning. Värdefull data som samlas in kan användas för att förbättra underhållssystem och ge tidiga varningar om framtida problem, så att du kan undvika onödiga kostnader och driftstopp.

Våra ingenjörer vet vad de ska söka efter, var de ska leta och är kvalificerade för att klara uppgiften. De är lokala besiktningsingenjörer som känner kunderna väl och alltid är tillgängliga när de behövs.

Fördelar med besiktningen

  • Minimerar risken för olyckor
  • Ökar drifttillgängligheten
  • Ger bra underlag för planering av underhåll och investeringar

Vill du veta mer eller få en offert?