Energikartläggning av certifierad energikartläggare

Energikartläggning av certifierad energikartläggare

Energi- och miljöfrågan är en aktuell fråga i EU och det finns tydliga mål för sänkta energi- och utsläppsnivåer till år 2020. I linje med detta ställer nu EU krav på sina medlemsländer att samtliga stora företag i respektive land ska genomföra energikartläggningar. För att möta detta har Sveriges riksdag instiftat en ny lag och Energimyndigheten har beslutat om föreskrifter till lagen.

Energi- och miljöfrågan är en aktuell fråga i EU och det finns tydliga mål för sänkta energi- och utsläppsnivåer till år 2020. I linje med detta ställer nu EU krav på sina medlemsländer att samtliga stora företag i respektive land ska genomföra energikartläggningar. För att möta detta har Sveriges riksdag instiftat en ny lag och Energimyndigheten har beslutat om föreskrifter till lagen.

Vart fjärde år ska en energikartläggning utföras i stora företag. Det ställer den nya lagen om energikartläggning för stora företag, EKL, krav på.

  • Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som tillförs och används för att driva verksamheten per år.
  • Företaget ska ta fram förslag på kostnadseffektiva åtgärder som kan minska energianvändningen, ökaenergieffektiviteten och därmed minska kostnaderna.
  • Detta ska redovisas i en rapport till Energimyndigheten

EKL – vilka omfattas av lagen?

EKL omfattar företag som sysselsätter minst 250 anställda och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro, eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.

Lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) trädde i kraft den 1 juni 2014

  • Senast 29 januari 2016 ska större företag ha rapporterat till Energimyndigheten om de omfattas av lagen och hur man planerar att genomföra energikartläggningen.
  • Senast under första kvartalet 2017 ska företaget ha rapporterat energikartläggningen.
  • Energikartläggningen ska enligt EKL utföras av certifierad energikartläggare för att godkännas av Energimyndigheten, som har rätt att utkräva vite vid utebliven energikartläggning.
  • Endast om företaget har certifierat energi och/eller miljöledningssystem, samt personal med kompetensen som uppfyller lagens krav i energikartlägg-ningen kan den godkännas.

Vi hjälper dig med certifierade energikartläggare

Kiwa Inspectas certifierade energikartläggare gör en noggrann kartläggning av energiåtgången i ditt företag. Vi hjälper dig ta fram kostnadseffektiva energiåtgärder för att minska användningen och öka energieffektiviteten. Det sammanställer vi i en rapport till Energimyndigheten.

Kontakta Anders Lindkvist för att få mer information

Ring 070-10 96 349 eller e-posta till anders.lindkvist@inspecta.com