Besiktning av vattenrutschbanor

Besiktning av vattenrutschbanor

Sommar, sol och vattenlekar hör ihop. Med barn som leker och roar sig i din vattenrutschbana är det viktigt att det är säkert att åka. Vattenrutschbanorna är mekaniska anläggningar som innebär risker, om de inte har byggts upp korrekt eller skötts på ett ansvarsfullt sätt.

Vid en besiktning kontrolleras bland annat om det finns rostskador, i vilket skick skarvarna mellan plastsektionerna är, om materialet som använts tål UV-ljus och hur hållfastheten i banans fundament eller pelare är anpassade.

Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av vattenrutschbanor ska banorna besiktigas varje år av ett ackrediterat kontrollorgan. Dessutom krävs egenkontroll i form av daglig tillsyn och fortlöpande tillsyn.

Kiwa Inspecta är ett ackrediterat kontrollorgan för besiktning av vattenrutschbanor. Våra besiktningsingenjörer har kompetens för både mekaniken och elsystemen hos vattenrutschbanor.

Fördelar med besiktning av vattenrutschbanor

  • Förbättrar säkerheten och ökar kvaliteten på anläggningen
  • Ger  information som kan användas för att garantera att anläggningen ska vara säker och för att öka drifttiden.
  • Minskar kostsamma driftstörningar genom ökad tillgänglighet
  • Ger information till underhållsplanering
  • Ger tidig varning om skador
  • Ger kunskap om tillståndet av anläggningen
  • Ger indata till olika underhållssystem som kan användas för att förutse framtida problem