Kontroll av trycksatta anordningar

Kontroll av trycksatta anordningar

Vid konstruktion och tillverkning av trycksatta anordningar ska europeiska direktiv uppfyllas. För kontroll av trycksatta anordningar i drift finns en mängd nationella besiktningskrav som ska följas. Kiwa Inspecta är anmält organ för tredjepartskontroll enligt tryckkärlsdirektivet och ackrediterat för kontroll och bedömningar kring övervakning av pannor enligt de nationella föreskrifterna.

Våra tekniska tredjepartskontroller ger mängder av information som kan användas för att öka säkerheten och förlänga livstiden av din utrustning. Informationen kan också användas för att förbättra underhållssystem och ge tidiga varningar om framtida problem. Genom att vidta nödvändiga reparationer och investering vid rätt tidpunkt kan du undvika onödiga kostnader och driftstopp.

Vi kontrollerar alla typer av trycksatta anordningar; från säkerhetsanordningar till stora tryckkärl, pannor och rörledningssystem. Våra besiktningsingenjörer vet vad de ska leta efter. Vi utför uppdragen med hög integritet, rätt kunskap och erfarenhet. Vi hjälper dig i arbetat att nå högre personsäkerhet och drifttillgänglighet.

Kiwa Inspecta hjälper dig med kontroll av anordningar som omfattas av nationella föreskrifter:

 • Konstruktions- och tillverkningskontroll
 • Flödes- och elschemagranskning
 • Första kontroll
 • Återkommande kontroll
 • Revisionskontroll
 • Bedömning av övervakning av pannor

Med vår breda kunskap om regelverk, och trycksatta anordningar och anläggningar är vi en resurs som det även lönar sig att använda för att:

 • Syna in presumtiv leverantör, med avseende på kunskap och kvalitet
 • Göra statusbedömning på anläggning, som underlag för kommande underhålls- och investeringsbudget
 • Ge råd om lämplig kvalitetsnivå i upphandlingsdokument, för att minimera risken för onödiga störningar i uppförande, idrifttagande och användning av ny anläggning

Fördelar med kontroll av trycksatta anordningar

 • Du minimerar risken för personskador
 • Du ökar drifttillgängligheten
 • Du får ett bra underlag för planering av underhåll och investeringar.
 • Du får mesta möjliga valuta för satsat kapital
 • Du minimerar risken för att någon brist skulle uppdagas vid första kontroll av nyinstallerad anordning

Vill du veta mer eller få en offert?