Besiktning av motordrivna portar

Besiktning av motordrivna portar

En motordriven port är en port, dörr, vägg, galler eller grind som öppnas och stängs med motorkraft. Risken för klämskador är stor. För att göra porten säker att hantera måste säkerhetsanordningar som manöverdon, klämskydd, fotoceller och nödstopp kontrolleras regelbundet. Lika viktigt är det att kontrollera att det inte förekommer skador, korrosion eller slitage.

Alla nya motordrivna portar ska uppfylla maskindirektivet och CE-märkas. De ska besiktigas regelbundet av ett oberoende företag med bevisad kompetens och erfarenhet. Kiwa Inspecta är ackrediterat av Swedac att utföra obligatorisk kontroll enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter. På motordrivna portar utför vi förstabesiktning, återkommande besiktning samt revisionsbesiktning efter ombyggnad eller ändring.

Våra ingenjörer vet vad de ska leta efter, var de ska leta och är kvalificerade för att klara uppgiften. De är lokala besiktningsingenjörer som känner kunderna väl och alltid är tillgängliga när de behövs.

Fördelar med besiktning av motordrivna portar

  • Minimerar risken för olyckor
  • Ökar drifttillgängligheten
  • Ger bra underlag för planering av underhåll och investeringar

Typiska objekt

  • Portar
  • Dörrar
  • Väggar
  • Galler
  • Grindar