Besiktning av gasanläggningar

Besiktning av gasanläggningar

Gas innebär alltid en ökad risk. För att hantera gas på ett säkert sätt krävs besiktning och kontroll av gasinstallationer, reglerstationer och gasapparater.

Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) ställer i föreskriften SÄIFS 2000:4 krav på hur hantering av gas ska ske.

Kiwa Inspecta är ett ackrediterat tredjepartsorgan och hjälper dig med installationskontroll och återkommande kontroll av distributionsnät, reglerstationer, gasapparater och ledningar. Vi är behöriga för systemgranskning och kan även hjälpa dig att uppfylla EGN.

Med vår hjälp är du säker på att du följer MSBs och Arbetsmiljöverkets krav och skapar en säker arbetsmiljö.

Fördelar med kontroll av gasanläggningar

  • Du är säker på att din gasanläggning är rätt installerad
  • Du får en kontroll på anläggningens status
  • Du ökar säkerheten för medarbetarna
  • Du minimerar riskerna med gas
  • Du vet att du uppfyller myndigheternas krav