Besiktning av brandskyddsanordning

Besiktning av brandskyddsanordning

I en fastighet, oavsett om det är en arbetsplats, ett bostadshus eller en offentlig miljö, rör det sig alltid många människor. Att det då finns brandskyddsutrustning som exempelvis brandlarm, sprinkler, brandsläckare och utrymningslarm är en självklarhet. Minst lika viktigt för en fastighetsägare eller bostadsrättförening är att kontrollera att brandskyddsutrustningen också fungerar som den ska.

Idag ställer myndigheter och försäkringsbolag krav både på brandskyddsanordningar och på besiktning av installation och årlig återkommande kontroll av brandskyddsanordningarna.  Besiktningarna av brandskyddsanordningen behöver oftast göras av en auktoriserad besiktningsman.

Det innebär att ett certifierat besiktningsföretag ska utföra besiktningen. De personer som utför besiktningarna ska också ha certifikat som behörig ingenjör inom sina verksamhetsområden och vara auktoriserade av besiktningsorganet som besiktningsmän.

Inspecta Sweden AB är certifierat som besiktningsorgan för brandskyddsanordningar enligt SBF 1003. Vi kan hjälpa dig med normbesiktningar av automatiskt brandlarm, utrymningslarm, sprinkler och gassläckanlägggningar. Utöver dom svenska regelverken kan vi utföra besiktningar enligt andra internationella regelverk.

Med hjälp av vårt internetbaserade system Q3Web får du också en lättöverskådlig helhetsbild av alla dina anläggningars data. På så vis kan du vara säker på att dina brandskyddsanordningar fungerar som de ska.

Fördelar med besiktning av brandskyddsanordning

  • Ökar säkerheten i din fastighet, verksamhet eller arbetsmiljö
  • Minskar risken för stora materiella skador och personskador
  • Minskar risken för driftavbrott
  • Minskar antalet onödiga larm och kostnader

Exempel på anläggningar/verksamheter med krav på någon form av brandskyddsanordning

  • Sjukhus, vårdboenden, äldreboenden
  • Industri, offentlig förvaltning, fastighetsbolag
  • Kulturbyggnader, samlingslokaler, idrottshallar

Vill du veta mer eller få en offert?