Besiktning

Besiktning

Vi utför besiktningar på alla nivåer från konstruktions- och tillverkningskontroll till installations- och revisionsbesiktning samt återkommande besiktning.

Många av besiktningarna är obligatoriska. Andra är frivilliga och görs för att möta särskilda behov. Alla besiktningar måste utföras av besiktningsingenjörer med rätt kunskap och erfarenhet. Inspecta är ackrediterat av Swedac.

Kiwa Inspecta är ackrediterat enligt internationella standarder. Det innebär att Kiwa Inspecta är godkänt av nationella ackrediteringsmyndigheter för att utföra besiktningar enligt nationella och internationella standarder.

Besiktningar upptäcker det dolda och förbereder för det oväntade

Besiktningar genererar mängder av information som kan användas till att öka säkerheten och förlänga livslängden för din utrustning. Värdefull data samlas in och kan användas för att förbättra dina underhållssystem och ge tidiga varningar om framtida problem, så att du kan undvika kostnader eller i värsta fall olyckor och driftstopp. Genom väl utförda besiktningar och kontroller skyddar du din personal, produktion och tillgångar – och inte minst miljön.

Ett webbaserat verktyg för bättre överblick

Kiwa Inspecta har utvecklat ett internetbaserat system; Q3web, som ger våra kunder direkt tillgång till den information vi har samlat in. Ett smart verktyg för enklare administration, överblick och kontroll.

Vill du veta mer eller få en offert?