Kontrollprogram säkrar tunnelbanan

Tunnelbanevagnarna i Stockholm, C20/C21, har tillsammans gått hela 364 57 694 km. Det motsvarar 9 084,6 varv runt ekvatorn. Eller 948 enkelresor till månen. Det är semitrailerleden som håller ihop mellanvagnen med ändvagnen. Om den går sönder står tunnelbanan still.

Semitrailerleden (ST-leden) i tunnelbanevagnen C20 överför kraft och rörelse mellan ändvagnen och mellanvagnen i tunnelbanetåget och är därför en mycket central komponent.

Bombardier, tillverkaren av tunnelbanevagnarna och SL, Storstockholms lokaltrafik, anlitade Inspecta Technology AB att analysera ST-leden för att säkerställa en säker drift även i ett längre framtidsperspektiv. Resultatet har blivit ett reviderat kontrollprogram.

Noggranna mätningar och analyser

Magnus Dahlberg, senior konsult vid Inspecta Technology, ledde arbetet.

Tunnelbanan

– Det är mycket avancerad mekanik och teknik i vagnarna och i ST-leden. Det var helt avgörande för vårt arbete att ta reda på vilken belastning ST-leden utsätts för, säger Magnus Dahlberg.

Den Göteborgsbaserade mätfirman Segula anlitades för att mäta belastningen på ST-leden. Mätningen gjordes på en vagn i reguljär drift under hela maj månad 2012. Mätresultaten gav ett underlag som Magnus Dahlberg och hans grupp använde sig av vid sina fortsatta analyser.

– För att ta reda på vilka egenskaper gummidelen i komponenten har, tog vi ett urval av leder till KTH där vi gjorde tester för att få en realistisk bild av egenskaperna. Därefter gjordes FE-modeller av leden som ligger till grund för brottmekaniska beräkningar, säger Magnus Dahlberg.

Nytt kontrollprogram ger ökad säkerhet

Magnus Dahlberg och Roger Wibert, Inspecta

Med hjälp av provningsingenjörer från Inspecta Sweden AB har Magnus Dahlberg och hans team nu kommit fram till ett nytt program för kontroller av ST-leden. Tidigare kontrollerades komponenten endast med virvelströmsprovning.

Magnus Dahlberg och Roger Wibert, Inspecta  

– Det reviderade programmet innebär att vi lägger till en provningsmetod samtidigt som vi förlänger intervallet mellan kontrollerna. Nu ska ST-leden även kontrolleras med penetrantprovning. Med två olika provningsmetoder får du ännu högre tillförlitlighet och säkerhet, säger Roger Wibert, Inspecta, som har gjort många av de analyser som har krävts i arbetet.

Tillsammans med övriga konsulter från Inspecta Technology har han även undersökt komponenterna i depån vilket gav värdefull information.

– Det har varit ett fantastiskt roligt projekt med många delar som har innefattat både avancerad teknik och avancerad mätning, säger Roger Wibert.

Med kontrollprogrammet har SL och Bombardier en mycket hög kontroll på statusen och säkrar att komponenten håller i drift under många år. Intervallet mellan kontrollerna styrs av hur långt ST-lederna har gått. I tid innebär det ungefär vart tredje år. Eller med ett annat mått, nio varv runt jorden.


Tunnelbanetårta bakad av Kristin Steingrimsdottir, Inspecta

För mer information kontakta gärna
Magnus Dahlberg, teknisk konsult, Inspecta, tel 08-5011 3082
Ditte Erbing, Pressansvarig, Inspecta, tel 08-5011 3023

Sidan skapad: 17 dec 2012