Inspecta Sweden AB har fått ackreditering för Provning inför enskilt godkännande

Det krävs ett godkännande av Transportstyrelsen och registrering i Vägtrafikregistret för att ett fordon ska få rulla på vägarna. Inspecta Sweden AB har nu fått ackreditering för Provning för enskilt godkännande enligt SFS 2009:211 och kan utföra den kontrollen.

”Provning för enskilt godkännande enligt SFS 2009:211” är en godkännandeform av nya fordon. Den nya föreskriften ersätter registreringsbesiktning av nya EG- motorfordon och släp till dessa. Det innebär att Inspecta Sweden AB nu kan hjälpa påbyggare, importörer och återförsäljare av tunga lastbilar och släp att få in sina nya fordon i vägtrafikregistret.

– Vi har redan sex stycken utbildade besiktningsingenjörer från Växjö till Luleå som har befogenhet att utföra uppdragen, säger Thomas Krüger, Teknikområdeschef, Inspecta.

Kontrollen av fordonen görs på plats hos kunden. De behöver inte längre åka till besiktningsstationer med det nya fordonet.

– Vi ser en god potential med den nya tjänsten då hela 12 000 tunga fordon nyregistrerades förra året. Det här är ytterligare ett sätt att ge en komplett service till flera av våra befintliga kunder, säger Jacob Lundberg, Chef Inspecta Sverige.

För mer information kontakta gärna:

Thomas Krüger , teknikområdeschef, Inspecta, 08-5011 3614
Fredrik Svensson, besiktningsingenjör, 08-5011 3630
Ditte Erbing, Pressansvarig, 08-5011 3023

Sidan skapad: 16 nov 2012