Exjobbare vid Inspecta vinner SWETICs tävling för tredje året i rad

Jonas Larsson har gjort sitt examensarbete vid Inspecta Technology. Därmed lyckas Inspectas exjobbare vinna SWETICs examenstävling för tredje året i rad. Examensarbetet utvärderar en provningsmetod som mäter kryphastigheter i material som utsätts för höga temperaturer.

Sedan i mars har Jonas Larsson arbetat med examensarbetet ”Ny provningsmetod för att mäta kryphastigheter i materialet i högtemperaturs-rörsystem” under handledning av Jan Storesund.

– Det är utvärdering av en semiförstörande provningsmetod som används för att analysera kryppåkänning av material, säger Jonas Larsson och förklarar:

Jonas Larsson, Inspecta
Jonas Larsson, Inspecta

– Delar av t ex en kraftvärmepanna utsätts för mycket högt tryck och höga temperaturer. Materialet tar skada och med tiden kan det uppstå små hålrum i materialet och till slut spricker det sönder. Med provning och analys vill man givetvis ta reda på hur lång återstående livslängd materialet har innan det behöver bytas ut.

IC-provning kräver bara en liten provbit

Metoden som Jonas Larsson har analyserat heter IC – Impressive Creep testing. En liten bit av materialet tas ut och en kolv sätter press på provbiten under cirka en månads tid i t ex 500 graders värme. Sedan analyseras provbiten för att se hur materialet har påverkats och tryckts in. För att kunna jämföra resultatet togs även en större bit ur samma material. Den biten undersöktes med enaxlig krypprovning, en annan metod för att mäta kryppåkänning.

– Fördelarna med den här metoden är att den är snabbare, det behövs ett betydligt mindre materialuttag och korrekt utförd ger ett mått på den återstående livslängden.

I sitt examensarbete gjorde Jonas Larsson en rejäl genomgång och redovisning av området krypanalys. SWETIC juryns motivering till att Jonas Larssons arbete utsågs till årets vinnare löd:

”Jonas Larsson har gjort en väl utarbetad rapport med både teori och praktiska experiment som kan vid rätt utnyttjade ge kvalitetsförbättringar i den tekniska kontroll som utförs på svensk industri.”

Idag tar Jonas Larsson emot priset vid SWETICs höstmöte och håller även ett kortare föredrag om sitt examensarbete. Jonas Larsson arbetar nu kvar på Inspecta som projektanställd metallurg.  

Sidan skapad: 07 nov 2012