Millimeter avgör i Friends Arena

Fotboll är en av världens största sporter. Nu får Stockholm en ny nationalarena för fotboll, Friends Arena i Solna, med samma rörliga takkonstruktion som t ex Amsterdam Ajax har på sin hemmaplan. För att taket ska fungera krävs millimeterprecision.

Mätspecialister rycker in

På taket av Friends Arena, 55 meter ovanför den blivande gräsmattan, har Tuomas Hietanen och Marko Tommila från finska Inspecta, arbetat med avancerad 3D-mätning av de balkar och skenor som styr det öppningsbara taket för den blivande superarenan.

”Mätprocessen är känslig för temperaturväxlingar eftersom det är stål som vi arbetar med. Vi utgår från styrskenan och har sedan lagt upp ett punktnät med 272 mätpunkter på de åtta balkarna, som var och en är cirka 140 meter lång” berättar Tuomas Hietanen och Marko Tommila.

Tillsammans utgör de hälften av Inspectas speciella mätteam, som har en gedigen internationell erfarenhet av 3D-mätningar med lasertakymetri.

”Vi har arbetat bland annat i Finland, Sverige, Ryssland, Kina, USA och Slovakien. Tekniken används mest vid installation av maskiner, tankar och annan produktionsutrustning i processindustrier, men också för uppmätning i tre dimensioner av fartygssektioner och oljeborrningsplattformar. Kunderna varierar från små verkstäder till stora kärnkraftsanläggningar”, säger Tuomas Hietanen.

Tuomas Hietanen, Inspecta

I Sverige har 3D-experterna bland annat mätt upp en cementugn i Linköping och arbetat på ett pappersbruk i Timrå.

3D-mätning ger millimeterprecision

I mätningsuppdraget ingår att mäta och bedöma skenornas positioner i sidled relativt styrskenan, att bedöma krökningens jämnhet och att fastställa hur rak skenan är.

  ”Toleransen är +- 5 mm i sidled jämfört med styrskenan och +- 10 mm i vertikalled. Det får inte förekomma skiftande variationer på skenan i höjdled för att undvika att taket utsätts för deformerande krafter”, säger Tuomas Hietanen.
 

Varje mätning tar en halv dag medan bearbetningen av resultaten och utskriften av den grafiska rapporten kräver en halv dag till. Till exempel måste teamet kompensera för temperaturvariationer. Resultaten överlämnas sedan till Ruukkis team, som använder dem för att justera skenornas positioner i höjd- och sidled med shimsbrickor.

”Vi har själva tillverkat specialverktyg för detta. De sexton mätstationerna för varje mätning är markerade med mätpoder, som är exakt inmätta i ett prismanät, säger Tuomas Hietanen.”

Tuomas Hietanen och Marko Tommila är överens om att Inspectas metod är både snabb och pålitlig.

”Eftersom det uppmätta området är stort och geometrin krävande, är 3D lasertakymetri en bra teknik. I Finland har Inspecta fått mönsterskydd för sin metod med 3D-mätning och CAD-baserade kalkyler. Tekniken gör det möjligt att nå millimetertoleranser också för stora objekt.”

Tuomas Hietanen på FriendsArenas tak

Än så länge är det ögonmåttet som får avgöra om skotten ska gå in i mål när fotbollslagen möts på Friends Arena.

För mer information kontakta gärna:
Ditte Erbing, Marketing & Sales Director och Presskontakt
08-5011 3023


Fakta om Friends Arena:

Ägare:
Svenska Fotbollsörbundet, Solna stad, Fabege, Jernhusen, Peab
Arkitekt: Krook & Tjäder i samarbete med Berg Arkitektkontor och Populous
Byggherre: Arenabolaget i Solna KB
Huvudentreprenör: Peab AB
Planens mått:
105 x 68 m
Underlag:
Naturgräs på betong, också is, grus, parkett, snö
Höjd till taket:
55 meter
Färdigställande: Augusti 2012

Kapacitet:

50 000 sittplatser (fotboll), 65 000 (konserter, evenemang),

 
Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 19 okt 2011