Inspecta är tillsammans med HIFAB utsedd att som oberoende part delta i uppförandet av Nya Karolinska Solna

Inspecta har i samarbete med HIFAB fått i uppdrag av Swedish Hospital Partners och Stockholms Läns Landsting att som besiktningsman verifiera att de levererade anläggningarna i Nya Karolinska Solna överensstämmer med de höga krav som Stockholms Läns Landsting har ställt vid upphandlandet. Uppdraget löper till och med 2017.

Nya Karolinska Solna
Fotograf/Källa:White Tengbom Team

”Uppdraget är av helt nytt slag i Sverige. . Vi är därför extra stolta över att vi tillsammans med Hifab är med och kontrollerar det här stora projektet Nya Karolinska Solna. Hifab och Inspecta kompletterar varandra och ger beställaren en kvalitetssäkrande funktion”, säger Nils-Olof Hagberg, VD för Inspecta.

För mer information kontakta gärna:

Nils-Olof Hagberg, VD Inspecta
Tel: 08-5011 3021
Ditte Erbing, Sales & marketing director, Inspecta
Tel: 08-5011 3023

Bakgrund

Universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna är ett OPS-projekt (offentlig privat samverkan). Swedish Hospital Partners (SHP) har fått uppdraget av Stockholms läns landsting att utveckla, projektera, bygga, finansiera och underhålla universitetssjukhuset. SHP ägs till lika delar av Skanska och Innisfree.

Samarbetspartner till SHP är Skanska Healthcare och Coor Service Management. Nya Karolinska Solna blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning och utbildning av stor omfattning och högsta kvalitet. Det nya sjukhuset planeras öppna för den första patienten under 2016 och vara helt klart 2017.

Sidan skapad: 09 sep 2011