Bättre kontroll av glasfiberarmerat laminat med oförstörande provning

Många industriella komponenter tillverkas numer i glasfiberarmerad plast (GAP). Ofta gäller samma regler för objekt gjorda i GAP som för traditionella metalliska komponenter. Men provningsmetoderna har inte hunnit med i samma takt. Nu ger utvecklade metoder av ultraljud, digital röntgen och visuell kontroll en efterfrågad möjlighet till kontroll av plastkomponenter.

Plastmaterialen förknippas ofta med lång livslängd och god motståndskraft mot korrosiva och hälsovådliga kemikalier. Men det saknas fortfarande tillförlitliga data av långtidseffekter. 


Foto: Termap AB
 OFP blir därför ett nödvändigt verktyg för bedömning av kvarvarande livslängd.  Pernilla Utterström, Inspecta, har tillsammans med Andrey Shipsha, teknisk doktor vid Inspecta och Jan Larsson, provningsexpert, Inspecta, fördjupat sig i problematiken.

– Ofta gäller samma regler för plastmaterial som för andra tryckkärl, men de konventionella OFP-metoderna räcker inte till. De är i första hand utvecklade för metalliska material och är ibland direkt olämpliga för plaster och kompositer, säger Pernilla Utterström.

Digital röntgen, visuell kontroll och ultraljud har utvecklats för plast

Ultraljudprovning, digital röntgen och visuell kontroll är de OFP-metoder som har vidareutvecklats för att kunna utföra kvalificerad och tillförlitlig provning av plastmaterial. Pernilla Utterström berättar mer om de olika metoderna.

– De här OFP-metoderna fungerar bra i fält och verifierar tjocklekar, skarvar och detekterar defekter även på tjockare plastmaterial, säger Pernilla Utterström.
Pernilla Utterström, Inspecta

Vid livslängds- och statusbedömningar av hela anläggningar kombineras de olika metoderna, eftersom de kompletterar varandra på ett optimalt sätt.

– Vi har fått ett ökat antal för förfrågningar och önskemål om OFP-kontroller mot en speciell standard. Exempelvis vid installationsbesiktningar där en standard för skarvar anges i kontraktet, tillägger Pernilla Utterström.  

Digital röntgen

VIDISCO har utvecklat en portabel utrustning för digital röntgen som är speciellt lämplig för plaster. Testresultaten behandlas direkt och utvärderas i datorn. Utrustningen är liten och praktisk att använda. Metoden har utvecklats vidare för glas- och kolfiberarmerade epoxi, VE- (vinylester) och VEN- (novolacvinylester) kompositer. Plastens egenskaper gör att en lägre strålningsenergi krävs, jämfört med vid provning av stål.

Ultraljudprovning

Ultraljudprovning används för att detektera delamineringar och korrosion. Glasfiberarmerad plast har dock en struktur som kan göra det mycket komplext att använda ultraljud.

Visuell kontroll

För att standardisera och förbättra den visuella kontrollen har Inspecta utarbetat en metod för att detektera de vanligaste defekterna som bildas vid tillverkning och under drift. Det gör det möjligt att särskilja tillverkningsdefekter från defekter som tillkommer under drift. 

– Det svåra med plast är att man bygger komponenten samtidigt som man bygger materialet. Vid en visuell kontroll kan det vara svårt att veta vad som är en inbyggd defekt och vad som har tillkommit på grund av belastning eller användning, säger Pernilla Utterström och fortsätter:

– Det är viktigt att lära sig att se skillnad på dess typer av defekter. Därför har vi också satsat på gedigna utbildningar av våra ingenjörer.

Med dessa tre OFP-metoder är det möjligt att följa de regelverk som finns, även när komponenten är byggd i GAP.

– Tyvärr har det skett en del otäcka olyckor där plastobjekt har spruckit och där man inte haft tillräckligt god kontroll av objektet. Med de här utvecklade metoderna har vi alla möjligheter att säkerställa att materialet är i gott skick, säger Pernilla Utterström.

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 08 mar 2012