2012

 • 15 april 2014 - Artikel ASME – en åtråvärd stämpel ut i världen

  Med kärvare tider och hårdare krav är en global marknad intressant för fler svenska företag. För tryckutrustningstillverkare kan certifiering enlig...

 • 17 december 2012 - Artikel Drivkraft till förbättring

  Vad är det som gör att vi utvecklas? Vad är det som driver ett barn att lära sig gå och prata?

 • 17 december 2012 - Artikel Helhetsgrepp av fastigheten ger överblick

  En fastighetsägare ska hålla reda på mycket. Det gäller att ha koll på hissens säkerhet, ventilationssystemet, sprinkler– och larmsystemet,...

 • 14 december 2012 - Artikel Förbättrad kontroll av spänningar i svetsar ger färre skador

  Svetsar har ofta höga inbyggda spänningar som ökar risken för sprickbildning och spricktillväxt. Att mäta upp vilka restspänningar som finns efter...

 • 28 november 2012 - Artikel Kampen mot korrosionen

  Skador på grund av korrosion kan uppgå till hela 3 % av BNP beroende på klimat, industriell miljö och infrastrukturens uppbyggnad. Det handlar allt...

 • 28 november 2012 - Artikel Nya regler i teori och praktik

  I det papperslösa samhället blir papperskriget allt mer omfattande – antalet föreskrifter, lagar, standarder och regelverk är så många att det för...

 • 28 november 2012 - Artikel Underhållsteknik byggsten i hållbart samhälle

  Man bygger inte ett hållbart samhälle på en dag, lika litet som en processanläggning någonsin blir färdig. Men, kunskap sparar pengar och tid – val...

 • 22 november 2012 - Artikel Viktiga lärdomar från små tillbud och allvarliga haverier

  Under årets Krandagar avhandlades allt från nya regelverk och branschnyheter till erfarenheter från haverier i vardagen.

 • 22 november 2012 - Artikel Systematiskt arbete räddade Ringhals från driftstopp

  Underhållet var planerat sedan länge. En turbin skulle bytas på Ringhals 1 och jobbet var halvfärdigt. Då inträffar det som inte får hända – en...

 • 06 november 2012 - Artikel Dyrköpta erfarenheter av att elda fluff

  Att elda SLF, eller fluff som det också kallas, innebär stora påfrestningar på pannan. Men att de var så stora var det nog få som anade. Iwona...