Vision & Strategi

Vision & Strategi

Vi skapar säkerhet, tillit och en hållbar utveckling i norra Europa.
Det är vår vision som vi strävar efter att nå.

Inom Kiwa Inspecta agerar vi enligt våra fyra värderingar:

Dessa fyra värderingar påverkar oss i allt vi gör. Vi är övertygade om att det hjälper oss att erbjuda de bästa tjänsterna till våra kunder, som en mervärdesskapande partner.

Vår affärsidé

Vårt sätt att bedöma våra kunders produkter, tillgångar och verksamheter samt integrera resultaten, skapar avgörande information för kundernas beslutsfattande.