Trust & Quality

Trust & Quality

Det finns ett stort förtroende för Kiwa Inspecta på marknaden och det är det förtroendet som har gett oss en marknadsledande position i de nordiska länderna.

Vi sätter alltid våra kunders säkerhet, drifttid och lönsamhet främst. Vi säkerställer att våra kunders anläggningar, utrustningar, projekt och processer lever upp till alla regler och krav. Vi är ackrediterade som ett tredje parts organ inom många områden, med lång erfarenhet. Det är därför du och dina kunder kan lita på att vi agerar oberoende, med integritet och med full respekt för dina behov.

Kiwa Inspecta har arbetat med säkerhetsfrågor inom många olika branscher i över 30 år. Vår förmåga att rekrytera välutbildade medarbetare har bidragit till vår framgång. Vi erbjuder vår kunskap för att leva upp till våra kunders behov. Vi står för våra slutsatser och är inte rädda att peka på icke överensstämmelse när det är nödvändigt. Kiwa Inspecta är din partner i säkerhet.

Vi är Trust & Quality