Oberoende & Integritet

Oberoende & Integritet

Kiwa Inspecta i Sverige bedriver sin operativa verksamhet i tre bolag: Inspecta Sweden AB, Inspecta Nuclear AB och Inspecta Technology AB. Vi har delat upp vår verksamhet på dessa tre bolag för att värna om vår integritet och oberoende.

Konsultativa/rådgivande tjänster erbjuds endast från Inspecta Technology AB. Detta bolag har en egen ledning och organisation och är därmed helt skilt från Inspecta Sweden AB och Inspecta Nuclear AB.

Inspecta Nuclear AB levererar ackrediterade tjänster mot den nukleära industrin och Inspecta Sweden AB levererar ackrediterade tjänster mot övrig industri. Inget av dessa bolag erbjuder konsultverksamhet.