Oberoende & Integritet

Oberoende & Integritet

Kiwa Inspecta i Sverige bedriver sin operativa verksamhet i tre bolag: Kiwa Inspecta AB, Kiwa Inspecta Nuclear AB och Kiwa Inspecta Technology AB. Vi har delat upp vår verksamhet på dessa tre bolag för att värna om vår integritet och oberoende.

Konsultativa/rådgivande tjänster erbjuds endast från Kiwa Inspecta Technology AB. Detta bolag har en egen ledning och organisation och är därmed helt skilt från Kiwa Inspecta AB och Kiwa Inspecta Nuclear AB.

Kiwa Inspecta Nuclear AB levererar ackrediterade tjänster mot den nukleära industrin och Kiwa Inspecta AB levererar ackrediterade tjänster mot övrig industri. Inget av dessa bolag erbjuder konsultverksamhet.