Rörinspektion med Long Range Ultrasonic (LRUT) för ST1

Rörinspektion med Long Range Ultrasonic (LRUT) för ST1

Otillgängligt blir tillgängligt

ST1’s raffinaderi i Göteborg behövde ta reda på om ett råoljerör kunde användas säkert i fortsättningsvis. Testmetoden Long Range Ultrasonic (LRUT) blev svaret.

Säkerheten är högsta prioritet

Vid en petrokemisk anläggning är det viktigt att upprätthålla en hög säkerhetsnivå genom att inspektera rörledningarna med jämna mellanrum.

”Allt jobb bygger på att skapa en maximal säkerhet.”, säger Magnus Nylander, som är inspektionschef på ST1´s raffinaderi i Göteborg. En femtedel av Sveriges totala behov av oljeprodukter processas där varje år.

Undvika kostnader och avbrott

En två kilometer lång, isolerad, tjugotumsledning transporterar tjockolja från Skarvikshamnen till ST1´s raffinaderi. Eftersom rören vilar direkt på stödbalkar är det svårt att inspektera.

ST1 byter av säkerhetsskäl alltid ut utsatta rör som inte kan inspekteras vart tolfte år. För att undvika onödiga kostnader och störningar i produktionen genom att ersätta funktionella rör kontaktade ST1 Inspecta för att få hjälp.

Provning under produktion

Inspecta bedömde att rörledningen kunde inspekteras genom att använda scanningmetoden LRUT.

LRUT är en metod för att inspektera svåråtkomliga ledningar. När man använder sig av metoden behöver man bara avisolera vid mätpunkterna. En krage på rörets utsida skickar tillräckligt starka signaler för att täcka in åtminstone 25 meter åt varje håll. Med lågfrekvent ultraljud detekteras korrosion och andra avvikelser och var de finns.

Inspecta tog helhetsansvaret för hela operationen. Det tog ungefär tre veckor och genomfördes medan raffinaderiet var i full produktion och oljeledningen användes som vanligt.

Viktiga svar till rimlig kostnad

”Inspectas tester gav oss ett klart besked om att vår råoljeledning är i gott skick och att den fortsättningsvis kommer att göra sitt jobb”, säger Magnus Nylander på ST1. Med LRUT kan vi maximera ledningens livslängd på ett kostnadseffektivt sätt."

"Jag är övertygad om att det finns många rörledningar i andra industrier där den här tekniken kommer att ge viktiga svar till en rimlig kostnad i framtiden”, avslutar Magnus Nylander.