Hållbarhet

Hållbarhet

Besiktning, provning, teknisk konsultation, certifiering och utbildning är delar av det säkerhetsnät som gör att vi kan lita på vårt samhälle och på de processer och produkter vi använder både på arbetet och i våra hem. Det är vad Kiwa Inspecta verkar för – ett säkert, mer hållbart samhälle.

Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att förbättra deras produktivitet genom att minska riskerna, kontrollera att regler och standarder uppfylls och förbättra kvaliteten. Vår strävan är att göra det möjligt för företag att verka med hög effektivitet och att skapa en tryggare miljö.

Vårt uppdrag är att upptäcka dolda fel och hjälpa dig att undvika incidenter, innan de leder till onödiga kostnader eller i värsta fall en olycka. Vi finns för att hjälpa dig att göra din verksamhet mer hållbar och produktiv.