Ackrediteringar

Vi är ackrediterade som ett tredjepartsorgan inom många områden. Vi agerar oberoende, med integritet och med full respekt för dina behov.

Inspecta Sweden AB är ackrediterade som:

  • Kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020 (A)
  • Certifieringsorgan för personer enligt ISO/IEC 17024
  • Provningslaboratorium enligt ISO/IEC 17025
  • Certifieringsorgan för produkter enligt ISO/IEC 17065

Inspecta Nuclear AB är ackrediterade som:

  • Kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020 (A)