Hans Grönberg, besiktningsingenjör

Efter nio år hos Inspecta känner sig Hans Grönberg ändå relativt ny på jobbet. Det mångfacetterade arbetet som besiktningsingenjör gör att det alltid finns något nytt att lära. Efter att ha arbetat som lärare, hundslädförare och drifttekniker började Hans Grönberg hos Inspecta.

Hur föll valet på Inspecta?

– Jag arbetade för Umeå Energi som drifttekniker och stötte på Inspectas besiktningsingenjörer där. Jag tyckte det verkade intressant, berättar Hans Grönberg som då bestämde sig för att gå vidare. Det första året hade han kontoret vid sitt eget köksbord. Kontoret i Umeå var ännu inte etablerat.

Idag har Hans Grönberg sex kollegor och även ett kontor att åka till. Att Hans Grönberg trivs på jobbet beror på variationen, mångfalden av arbetsuppgifter och de många kundkontakterna.

Hans Grönberg, besiktningsingenjör Inspecta

Vilka uppdrag jobbar du med?

– Som tryckbesiktningsingenjör besiktigar jag många olika sorters objekt, allt från kokgrytor till pannor och stora kraftvärmeverk. Håller även på med el- och flödesschemagranskning, lärare internt och externt och handledare för nyanställda. Eftersom vårt ansvarsområde är så stort är uppdragen också mycket omväxlande och breda, säger Hans Grönberg.

– Ena veckan kan uppgifterna bestå i att granska flödesscheman för ett nytt kraftvärmeverk och andra veckan kan det vara besök hos mindre kunder inåt landet och då handlar det om kokgrytor, tryckluftsbehållare och mindre pannor.

Vad är det som gör att du trivs på jobbet?

Att Hans Grönberg trivs på jobbet beror på variationen, mångfalden av arbetsuppgifter och de många kundkontakterna.

– Jag lär mig hela tiden nya saker. Tack vare att jag och kollegorna har god kontakt delar vi erfarenheter och diskuterar problem och situationer. På så sätt utvecklas jag hela tiden i min roll och kan också göra ett bättre jobb, säger Hans Grönberg.

En utmaning med att vara besiktningsingenjör är att ta obekväma beslut när kundens anläggning inte uppfyller kraven.

– Det är inte roligt men det är en del i jobbet att ha integritet, våga ta beslut och lita på din kunskap, säger Hans Grönberg. Jag försöker alltid diskutera med kunderna utifrån deras perspektiv, kopplat till lagkrav och det jag besiktigar. Det är viktigt att kunden förstår konsekvenserna för om något går sönder, både ur drift- och säkerhetssynpunkt.

Från hundslädförare till besiktningsingenjör

Genom åren har Hans Grönberg bl. a. hunnit med att jobba som drifttekniker på Umeå Energi, som lärare, konstruktör och som professionell slädhundförare. På Inspecta får Hans Grönberg utlopp för sitt behov av omväxling.

– Jag blir lätt uttråkad om det är samma hela tiden, säger Hans Grönberg.

Namn: Hans Grönberg
Ålder: 47 år
Position: Besiktningsingenjör tryck
Tjänsteområde: Besiktning
Kontor: Umeå