Tillverkning och verkstadsindustri

Tillverkning och verkstadsindustri

Höga krav och globalisering är stora utmaningar för de flesta företag inom tillverkning- och verkstadsindustrin. Leverantörskedjorna sträcker sig vitt och brett och involverar ett otal underleverantörer. Allt måste fungera perfekt, med hög kvalitet, inom budget och enligt tidsplan.

En hjälp vid höga krav och globalisering

Som tillverkningsföretag måste du följa internationella koder, standarder och lagkrav. En kostnadseffektiv produktion av högkvalitativa produkter kräver expertkunskap. Vi vet vilka behov du har och kan stödja tillverknings- och verkstadsföretag i alla storlekar. Vi har välutbildade och erfarna experter inom provning, besiktning, certifiering och teknisk konsultation.

För att tillverkningen ska fungera så smidigt som möjligt är det viktigt med kvalificerade svetsare och svetsmetoder, moderna oförstörande och förstörande provningstjänster. Det kan vi hjälpa till med.

Vi stöttar även med:

Med vår hjälp uppfyller du kraven, ökar effektiviteten och kan arbeta på många internationella marknader.

Highlights

Kvalitetssäkra permanenta förband och undvik svetsskador

Tryck & Svets 2013 Permanenta förband kan vara expansionsförband, lödning, laminering, nitning...