Pappers- och massaindustrin

Pappers- och massaindustrin

Optimera säkerhet och tillgänglighet med tillförlitlig utrustning.

Pappers- och massaindustrin är inne i en stor förändring med både nya marknadsmöjligheter och avsevärd ökad konkurrens på befintliga marknader. Idag innebär inte produktionsoptimering bara att med hög produktkvalitet vara kostnadseffektiv och säker, utan också att ta hänsyn till miljö, hållbarhet och sociala perspektiv. För att vara lönsam måste du kunna vara säker på din utrustnings kapacitet och undvika plötsliga driftstopp.

Avancerade provningsmetoder stöder riskbaserat underhåll

Med vår långa erfarenhet kan våra besiktnings- och provningstjänster hjälpa dig att optimera säkerheten, undvika oväntade driftstopp och ha kontroll på livslängd och kvalitet av din utrustning. Nya oförstörande provningsmetoder gör det möjligt att kontrollera kritiska områden även under drift, vilket stöder ett riskbaserat underhåll.

Vi kan också hjälpa dig med att säkerställa att investeringar sker vid rätt tid, med de rätta verktygen och av kompetenta personer. Vi har resurserna att leda de största underhållsstoppen. Våra utbildningar håller dig i framkant av tekniken, både i dagens arbete men också inför dina kommande utmaningar.

Highlights

Utveckling skapar framtiden för papper- och massaindustrin

Skogsindustridagarna 2014 Hur ska papper- och massaindustrin klara att ta nästa steg utan att slås ut av global konkurren och vikande efterfrågan?

Skador och haverier att lära sig av

När en hel bransch samlas är kanske det allra viktigaste att föra kunskaper och erfarenheter vidare. Papper- och massaindustrin är öppna med att berätta om skador och haverier och vad som gick fel för att andra ska kunna undvika samma problem.

Skogsindustridagarna 2018

Skogsindustridagarna i Sundsvall är en mötesplats med utbildningar, branschmöten, nätverksträffar, utställning och seminarium med olika sessioner.

Driftanalysmetod ger bättre driftekonomi inom papper- och massaindustrin

En anläggning som står still är inte ett alternativ. Men även när driften går för fullt kan onödi...

En bransch i förändring

Sammanfattning Skog 2013 Nya innovationer som föds när konkurrensen tätnar, erfarenheter från sto...

Proaktivt förebyggande underhåll minskar felen

– Vi arbetar alla med förebyggande underhåll men är det någon som har problemfria anläggningar?...

Konkurrens skapar nya möjligheter

Det finns en överkapacitet av massa i Sverige och i Europa och en vikande efterfrågan på papper....