Olja, gas och kemikalier

Olja, gas och kemikalier

Minskade risker innebär högre säkerhet, ökad drifttid och bättre hållbarhet

Att vara säker i en riskfylld, komplex och investeringsintensiv process ställer höga krav på både korrekt design, rutiner och kontroll av utrustning, såväl som på att ha utbildade och erfarna medarbetare. Att undvika läckage eller haverier och att din produktion löper som planerat är en förutsättning för din lönsamhet. Plötsliga driftstopp kostar både tid och pengar.

Vi säkerställer att din verksamhet är säker

Inspecta hjälper dig att säkerställa att din verksamhet och anläggning är i gott skick. Vi kan analysera den återstående livstiden av din utrustning och identifiera kritiska områden under drift med de senaste analysmetoderna.

Vi genomför exempelvis:

Vi deltar även som rådgivare i dina renoverings-, moderniserings-, och investeringsplaner. Det ger dig möjlighet att minska riskerna och maximera säkerhet, drifttid och hållbarhet. Med hjälp av våra utbildningar håller du dig uppdaterad om nya tekniska lösningar. Vi har resurser att stötta dig både i din dagliga verksamhet och under stora underhållsstopp eller projekt.

Highlights
Processindustridagarna 2018

Processindustridagarna 2018

Processindustridagarna är årets viktigaste tillfälle för lärande, fördjupning och nätverkande inom processindustrin.

Borealis tog hjälp av Fitness for Service

En rejäl korrosionsskada upptäcktes på toppen av ett kärl vid en årlig besiktning på Borealis i...

LRUT

Rörinspektion med Long Range Ultrasonic (LRUT) för ST1

ST1’s raffinaderi behövde ta reda på om ett råoljerör kunde användas säkert i fortsättningsvis. Testmetoden Long Range Ultrasonic (LRUT) blev svaret.

Inspecta i Sveriges nya Texas

I jakten på alternativa drivmedel, för att slippa beroendet av råoljan och för att undvika de negativa konsekvenserna av förbränning av fossila bränslen, har Sverige visat sig ha en trumf på hand – tallolja. Inspecta spelar en viktig roll i Sveriges nya ”Texas”.