Medicin och medicinsk teknik

Medicin och medicinsk teknik

Medan vi hjälper dig med faktorer som påverkar en säker, ostörd produktion och smidig verksamhet kan du fokusera på dina kunder och patienternas bästa.

Inom medicin och medicinsk teknik har alla ett gemensamt mål om en högkvalitativ vård. Patientens säkerhet är avgörande. Ett aktivt förebyggande av risker är ett av de bästa medlen. Fokus måste ligga på kvalitet; system och processer måste fungera smidigt. Att säkerställa att ventilationen inte sprider bakterier, att operationssalar har el även under elavbrott, att lyftanordningar för patienter är säkra och att miljön är steril för att kunna garantera säkra processer, är viktigt.

Förebyggande av risker

Våra tjänster hjälper dig att förebygga risker, att fokusera på kvalitetsledning för säkerhet, både för dina anställda och för dina produkter, såväl som säkra arbetsförhållanden med patientsäkerhetsrelaterad utrustning och system. Vi hjälper till med allt från systemcertifieringar, besiktningar av hissar, lyftanordningar, brandalarm och trycksatta anordningar.

Vi hjälper dig att säkerställa att din verksamhet lever upp till dina egna behov och kraven från kunderna, patienterna och hälsomyndigheter. En noggrann dokumentation ger dig möjlighet att säkra och övervaka processerna. Med Inspecta får du en väl insatt och pålitlig oberoende part.
Highlights

Inspecta är tillsammans med HIFAB utsedd att som oberoende part delta i uppförandet av Nya Karolinska Solna

I samarbete med HIFAB har Inspecta fått uppdrag vid universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna.

Nya Karolinska Solna är ett projekt utöver det vanliga

Nya Karolinska Solna är Skanskas hittills största projekt. En oberoende part går in för att granska projektets alla steg.