Logistik och transport

Logistik och transport

Håll hjulen rullande med hjälp av besiktning, provning och certifiering

Att hålla kundernas deadlines och vara så effektiv som möjligt kräver att allt klaffar och att alla bitar passar ihop, året om och runtom i världen. Ett fel i kedjan kan rasera allt och därför är säkerställandet av produktionen eller utrustningen för logistiken avgörande för kontinuitet i verksamheten. Med högre krav på miljövänliga val från kunder och myndigheter är också miljömässigt ansvar viktigt.

Vi stöttar dig hela vägen

Inspecta erbjuder stöd i allt detta, oavsett om du verkar inom tillverkning, lager, återvinning, vägtransport, järnvägstrafik, skeppstranporter eller flygfrakt. Med våra tjänster kan du vara säker på att din flotta och utrustning är säker och i gott skick.

Vi hjälper dig med allt från ADR-tankar till lyftanordningar, transportband, lastkajer, vägningsutrustning, cisterner, järnvägar, portar, flygplan och mycket mer. Inspecta kan även analysera och certifierar ledningssystem eller hjälpa till med att hitta defekter med oförstörande provningsmetoder som exempelvis ultraljud eller röntgen på fartygsskrov eller släpvagnsaxlar.

Highlights

Kontrollprogram säkrar tunnelbanan

Tunnelbanevagnarna i Stockholm, C20/C21, har tillsammans gått hela 364 57 694 km. Det motsvarar 9...

Gigantiskt brolyft kräver rigorös säkerhet

320 ton tung och 70 meter lång. Det är den nya Ekensbergsbron som ska lyftas på plats över järnvägsspåren i Sundbyberg. Ett gigantiskt lyft som görs av Nordens största mobila kran.