Livsmedel

Livsmedel

Vi hjälper dig att koncentrera på det väsentliga: att producera högkvalitativa och säkra produkter.

Våra mat- och dryckesvanor och krav varierar. Det pågår en dialog kring hälsa, smak och ekologisk och rättvis produktion. Men grundkraven är trots allt desamma: maten måste vara säker att äta. Produktionen behöver också vara säker och effektiv utan avbrott i driften. Väl genomtänkta processer, väl fungerande utrustning och välutbildade anställda skapar en säkerhet där maten inte innehåller några allergiframkallande ämnen eller främmande föremål. Det krävs noggrann kontroll för att uppnå säkerhet i hela leverantörskedjan.

Ta kontroll över dina risker

Inspecta hjälper dig att på ett systematiskt sätt ta hand om säkerhetsfrågorna, så att du kan leva upp till konsumenternas och kundernas krav. Kort sagt, vi hjälper dig att ta kontroll över de risker som påverkar din verksamhet. I t ex fabriker kan vi besiktiga och analysera all sorts utrustning och maskiner som används i produktion och inom logistik: från brandsläckare till kylanläggningar och lyftanordningar. Vi certifierar ditt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem så att du säkrar dina rutiner och kan visa dina kunder en hög ambitionsnivå och kontroll över dina processer.

Highlights

Riskanalys förebygger olyckor med ammoniak

Kylanläggningar med ammoniaksystem är vanliga i våra ishallar, industrier, kyllager och livsmedelsanläggningar. Men vad händer om ammoniaken kommer ut i luften? Inspectas riskingenjörer berättar mer.