Fastigheter

Fastigheter

Vi hjälper dig att få lönsamma, energieffektiva, friska och trivsamma lokaler, byggnader och anläggningar. Tillsammans skapar vi ett tryggt och säkert samhälle.

Fastigheter och byggnader är en naturlig del av vår vardag. Att hålla en fastighet i gott skick under många decennier och se till att statusen och lönsamheten upprätthålls kräver god kunskap hos ansvariga ägare.

  • Är hissen säker att använda?
  • Är energianvändningen energisnål utan att det påverkar en försämrad innemiljö.
  • Fungerar elen och det tekniska brandskyddet?
  • Fungerar ventilationen som den ska?
  • Hur undviker man legionellabakterier i vattnet?
  • När och hur ska man genomföra åtgärder mot radon?
  • Hur undviker man fukt- och mögelproblem?
  • Är underhållsplaneringen korrekt?

Det är bara några av de frågor du måste tänka på när du äger och förvaltar en fastighet.

En dåligt skött fastighet kommer förr eller senare att förorsaka en olycka eller ett haveri som kan bli väldigt kostsamt och påverka din lönsamhet, varumärke och relation med dina hyresgäster. Du och de människorsom använder fastigheten ska kunna lita på att den är säker att besöka, arbeta eller bo i.

Ett stöd genom hela fastighetens livscykel – vi har kunskap och erfarenhet

Vi erbjuder alla obligatoriska och nyinstallationsbesiktningar som ska utföras av certifierad besiktningsingenjör eller ackrediterat företag, utifrån lagstiftningens krav på säkerhet och funktion. Som oberoende kontrollant ser vi till att du lättare får kontroll över dina fastigheters status, säkerhet och lönsamhet.

Vi hjälper dig att skapa lönsamma, energieffektiva, säkra, friska och trivsamma lokaler, byggnader och anläggningar.

Highlights
Film om helhetslösning för fastigheter

Film om helhetslösning för fastigheter

Vi tillbringar en stor del av livet inomhus. I bostaden, på kontoret, i fabriken, i skolan, i...

Oberoende granskning ger trygghet i investeringar

Ett större investeringsprojekt som överskrider både kostnadsramar och tidsplaner. En miljardinvestering som inte ens når sina mål. Det är verkligheten i många stora projekt. Att granska projektets alla delar för att se till att målen uppfylls kan vara avgörande. En oberoende part som en Independent Project Monitoring (IPM) blir ett verktyg för att trygga färdigställandet.

Globen Skyview

Globen Skyview

Skyview är ett unikt hissprojekt. Två runda hisskorgar klättrar på utsidan av Ericsson Globe i Stockholm och tar växelvis 16 besökare vardera på en unik åktur upp till toppen.

Kraven på ordning och reda ökar för fastighetsägarna

Det är inte lite att hålla reda på för en fastighetsägare. Som fastighetsägare ansvarar du för...