Vindkraft

Vindkraft

Vindkraftbranschen växer snabbt. I takt med utvecklingen ställs krav från myndigheter, samhälle och allmänhet kring frågor som miljö, ekonomi och politik. Bilden av vindkraftbranschen påverkas lätt, även av små incidenter. Din högsta prioritet är därför säkerhet och en driftsäker verksamhet.

Med vindparker över hela landet, på otillgängliga platser, står operatörerna inför ökade utmaningar. Allt fler väljer därför att leda verksamheten mer industriellt och storskaligt. Utrymme för misstag under planering, byggnation eller verksamhet är mycket begränsat. Du behöver därför styra dina tillgångar och investeringar på ett proaktivt sätt.

Vi hjälper dig under vindkraftverkets hela livscykel med vår kunskap och erfarenhet. För att optimera och rationalisera underhållsarbetet samlar vi våra besiktningar till ett tillfälle. Vårt vitt spridda nätverk av kontor och medarbetare ger dig tillgång till vår support även vid de mest otillgängliga platser.

Vi vet vad som krävs för att du ska kunna erbjuda säkra arbetsförhållanden, en säker miljö runt vindkraftverket och för att din drifttid ska vara så effektiv och lönsam som möjligt.