Energi och kraft

Energi och kraft

Säker drift och maximal tillgänglighet ger kostnadseffektivitet

Att producera värme och el innebär många utmaningar och potentiella risker. Kraftindustrin måste kunna stå både för en tillförlitlig drift samt leva upp till höga säkerhets- och miljökrav.

Produktionsanläggningarna är idag mycket komplexa och om de inte är rätt utformade, övervakade och underhållna kan följden bli att fatala olyckor inträffar. Framöver kommer dessutom helt nya innovativa idéer behöva utvecklas för att kunna möta fortsatta ökade krav på drifttillgänglighet, säkerhet och minskad miljöbelastning.

Säkerhet, drifttillgänglighet och kunskap – tre aspekter av att vara lönsam

Vi har arbetat med säkerhet och drifttillgänglighet inom energi- och kraftindustrin under flera årtionden. Vi utför inspektioner av komponenter, utrustning, system och anläggningar i samband med planerade stopp, under drift eller ny- och ombyggnationer.

Vi har resurser även för de största underhållsstoppen. Med vårt utbildningsutbud håller du dig och din organisation i framkant.

Vi vet att du måste ha en säker drift och maximera din anläggnings tillgänglighet för att vara kostnadseffektiv. Med Inspecta får du de rätta verktygen för att kunna agera rätt, vid rätt tidpunkt.

Highlights
Kärnteknikdagarna 2018

Kärnteknikdagarna 2018

Förra årets Kärnteknikdagar var det 25:e tillfället för deltagare från kärnkraftsbranschen i Skandinavien att mötas och dela kunskaper och erfarenheter. Presentationerna var på engelska eller svenska, och allt material inklusive presentationerna var på engelska.