Detalj- och grossisthandel

Detalj- och grossisthandel

Lösningar för effektivitet, säkerhet och kvalitet

Att erbjuda och sälja de kvalitativa produkter och tjänster som dina kunder efterfrågar involverar en lång kedja av olika inblandade för att slutligen kunna nå slutkunden. Hela kedjan måste samarbeta för att nå maximal effektivitet. Globalisering och branschkonsolideringar är andra utmaningar. Alla lyftanordningar, hissar, kylrum och maskiner måste både vara säkra och i gott skick. Även byggnaderna kräver regelbunden kontroll och underhåll.

Fokusera på din kärnverksamhet – vi hjälper dig med säkerheten

Om du fokuserar på din kärnverksamhet kan vi hjälpa dig att säkerställa säkerheten och statusen på all sorts utrustning. Förutom hissar, dörrar och maskiner är även brandsäkerhetssystem och el, mätinstrument en del av vår expertis. Vi ser till att din affär eller lokal är säker för dina kunder och en säker arbetsplats för dina medarbetare. Vi stöttar dig även i att hålla din fastighet i bra skick. Exempelvis genom att säkerställa att lagerbyggnadens tak håller för tunga snömängder under vintern.

Inspectas certifieringstjänster hjälper dig med utmaningarna för dig som verkar i en global miljö; ett certifierat kvalitets- eller miljöledningssystem är ett bevis på din ambitionsnivå över hela världen.