Materiallaboratorium og material testing - Inspecta
Materiallaboratoriet

Materiallaboratoriet

Inspecta har et av Norges mest erfarne materiallaboratorium. Som akkreditert aktør utfører vi mekanisk prøving i henhold til anerkjente standarder.

Vi leverer både på kvalitet og tid til våre kunder, og prioriterer tett samarbeid og oppfølging i de ulike sakene.

Inspecta er totalleverandør av testing, inspeksjon og kontrolltjenester og testene utføres av kompetente metallurger og teknikere. Et av våre største fortrinn er at laboratoriet, maskinverkstedet og NDT-avdeling holder til i samme lokaler, noe som resulterer i raskere gjennomløpstid på våre tjenester.

Vårt materiallaboratorium er utstyrt med en moderne maskinpark for testing av metaller, plast og kompositter. De seneste årene har vi økt kapasiteten ytterligere gjennom anskaffelse av nytt utstyr. Inspecta tilbyr også sine kunder CTOD testing (NS-EN ISO 15653 og BS 7448-1).

Inspectas laboratorium tilbyr tjenester som mekanisk testing, korrosjonstesting, skadeanalyse og materialteknisk rådgivning.  Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 17025, og utfører akkreditert testing i henhold til følgende standarder:

 

Akkrediterte tester
Strekkprøving
NS-EN ISO 6892-1
ISO 4136
Bøyeprøving
NS-EN ISO 5173
Skårslagtesting
NS-EN ISO 148-1
NS-EN ISO 9016
Makro og mikroundersøkelse av sveis
NS-EN ISO 17639
Hardhetsmåling – Vickers metode
NS-EN ISO 9015-1
NS-EN ISO 6507-1
Korrosjonstesting
ASTM G48 Metode A
ASTM G46
ASTM A923
Volumfraksjon av faser
ASTM E562