Ikke-destruktiv testing (NDT)

Ikke-destruktiv testing (NDT)

Kiwa Inspecta er en ledende leverandør av NDT-tjenester. Vi investerer kontinuerlig i kurs og teknologi. Utvikling og applikasjoner for testingsystemet skjer i tett samarbeid med våre kunder.

Ikke-destruktiv testing brukes som en del av produksjons- eller installasjonskontroll for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles. For eksempel røntges sveisede skjøter for å kontrollere sveisekvaliteten. Røntgentestingen viser om skjøten er fullstendig sveiset eller om den inneholder defekter som ikke er tillatte.

Ikke-destruktiv testing brukes også som en del av tilbakevendene kontroll eller forebyggende underlag for å måle statusen på kritiske komponenter og utstyr. Som et eksempel testes gulvet i en lagertank med en spesiell gulvscanner. Gulvet som består av stålplater kan være utsatt for korrosjon og scanneren måler tykkelsen på platene. Dersom platene er tynne må de byttes ut for å unngå at tanken skal begynne å lekke.

Vi tilbyr både grunnleggende og mer avanserte ikke-destruktiv testingstjenester;

 • Visuell kontroll (VT)
 • Magnetpulvertesting (MT)
 • Penetranttesting (PT)
 • Røntgentesting (RT)
 • Ultralydtesting (UT)
 • Virvelstrømtesting (ET)
 • Tetthetskontroll (LT)
 • Materialidentifisering (PMI)
 • Avansert VT; Videotesting
 • Avansert RT; Digitalrøntgen
 • Avansert UT; Phased array, TOFD, EMAT, IRIS, Long or Short Range UT
 • Avansert ET; MFL, SLOFEC, eddyMax, array ET.
 • Ultralydtesting av betong

Våre medarbeidere er sertifiserte etter EN473. Mange av medarbeiderne er også sertifiserte etter ASNT. Testingsystemet og personal for tilbakevendende kontroll er enten kvalifiserte etter eksterne eller interne kvalifiseringskrav.

Vi har Level 3 operatører innenfor samtlige metoder. 

Fordeler med NDT

 • Høy kvalitet
 • Verifiserer at stilte krav oppfylles
 • Forhindrer feil eller havari av kritisk utrustning