Ultralydtesting av betong - Inspecta
Ultralydtesting av betong

Ultralydtesting av betong

Skader og armering inne i betong kan være vanskelig å lokalisere. A1040 MIRA er et bærbart håndholdt ultralydapparat som gjør det mulig å inspisere den indre strukturen i betong uten å bore i eller ødelegge betongstrukturen.

Kunden får testresultatet umiddelbart på stedet, i form av en komplett 3D-modell av objektet, hvor eventuelle reflektorer kan målsettes. I de tilfellene det ikke gjennomføres en fullstendig kontroll kan rapporter inneholde beskrivende skjermbilder som identifiserer reflektorer i betongen.

Med denne formen for ultralydtesting kan vi avdekke hulrom og skader i strukturen. I tillegg kan vi bestemme dybde til f.eks. armering og måle tykkelsen på betongen. Laserstråler som projiseres på testobjektet gjør det mulig å inspisere 100 % av overflaten med meget stor nøyaktighet.

Vi kan utføre kvalitetskontroller som fastslår sikkerheten i strukturen. Dermed vil betongens levetid kunne forlenges på en forsvarlig måte.

Fordeler ved bruk av MIRA

  • Omfattende skadeanalyse uten å åpne ellerskade betongstrukturen
  • Kosteffektiv lokalisering av armering, stål ogkabler i betong
  • Pålitelig informasjon om sikkerhetsrisiko vedbetongen
  • Gjør det mulig å forlenge betongens livssykluspå en forsvarlig måte
  • Robust utforming muliggjør testing av røffe ogujevne overflater

Anvendelsesområder

  • Grunnmur og fundamenter
  • Bruer
  • Tunneler
  • Balkonger
  • Detektere uønskede hulrom