Testing - vi tilbyr ledende ekspertise - Inspecta
Testing

Testing

Inspecta har den kunnskapen som skal til for å gi de nødvendige anbefalingene som sikrer høy kvalitet på vedlikehold, leveringer og installasjoner.

For å beskytte din daglige drift må feil og mangler oppdages tidlig. Du må f.eks. være sikker på at egenskapene til et materiale eller kvaliteten på en sveising er god nok til å motstå ekstremt trykk.

Inspecta tilbyr ledene ekspertiseservice både innenfor ikke-destruktiv og destruktiv testing, alt fra ultralyd- og magnetpulverprøving til hardhetsprøving. Vi benytter avanserte metoder for å oppdage skjulte mangler og har meget erfarne folk til å tolke resultatene. Vi har også fagkunnskapen og utstyret for måling og kalibrering av trykk, varme, volum og flyt. Uansett hvilke måleobjekter du har, så vet vi hvilken testemetode som passer best og som gir de beste resultatene – som vi er gode til å tolke.

Vi leder utviklingen in Nord-Europa

For å kunne oppfylle kundens behov og møte fremtidige utfordringer arbeider vi mye med forskning i et nært samarbeid med kundene. Vår omfattende kunnskap innenfor f.eks. databasert radiografi eller langtrekkende ultralydmetoder, gjør det mulig å utvikle nye avanserte tjenester. Inspecta leder utviklingen i Nord-Europa innenfor ikke-destruktiv prøving.