Fitness for Service (FFS) - Inspecta
Fitness for Service (FFS)

Fitness for Service (FFS)

En skade betyr ikke nødvendigvis at utstyret må byttes ut. Benytter man seg av Fitness for Service (FFS) kan kostbare reparasjoner og utbytting av utstyr unngås. Det vil være mulig å fortsette driften, kanskje i flere år fremover.

Inspecta utfører en grundig evaluering og vurdering av utstyret slik at det kan være mulig å fortsette driften, i samsvar med gjeldende bestemmelser. Det er også mulig å anslå gjenværende levetid for utstyret.

Vi vurderer skader og mekanismer som

 • Sprø brudd
 • Generell veggtykkelsesreduksjon
 • Lokal veggtykkelsesreduksjon
 • Groptæring
 • Hydrogensprekker (HIC og SOHIC)
 • Saksing og formavvik
 • Sprekklignende defekter
 • Krypskader
 • Brannskader
 • Bulker og uthulinger
 • Laminering

Fordeler med Fitness for service (FFS)

 • Gir en systematisk måte å analysere skaden
 • Gir et godt grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som bør settes i gang  
 • Avdekker om utstyret er egnet for videre drift eller ikke
 • Evaluerer gjenværende levetid
 • Identifiserer hvilke reparasjoner som må utføres
 • Høy kostnadseffektivitet