Teknisk rådgiving - Vi hjelper deg med å øke sikkerheten og tilgjengeligheten - Inspecta
Teknisk rådgivning

Teknisk rådgivning

Vi hjelper deg med analyser for økt sikkerhet og tilgjengelighet for mekaniske komponenter og systemer.

Inspecta har kvalifiserte ansatte og bred erfaring også når det kommer til bransjeutfordringer.

Vi har ledende ekspertise på mange områder, som etterforskning av feil, tilstands- og levetidsvurdering, konstruksjonsberegninger, strukturell verifikasjon og prosjektrisikostyring. Vi tolker standarder, gjennomfører beregninger og foretar vurderinger.

Vi kan f.eks. hjelpe deg å utvikle inspeksjons- og testplaner for å sikre mot tretthetsbrudd, spenningskorrosjonsbrister i trykksatt utstyr eller gjennomføring av belastnings- og styrkeanalyser i forbindelse med dimensjonsanalyser av brokonstruksjoner.

Risikostyring er en nøkkel til suksess

Risikostyring og risikometoder supplerer våre tradisjonelle konsultasjonstjenester. Ordentlig gjennomførte risikovurdering er grunnlaget for suksess når det skal tas viktige beslutninger, ved innkjøp av nye systemer, for å styre komplekse utbygginger eller byggeprosjekter og ved utvikling av kvalitets- og valideringsplaner.

Vi kan tilby det aller beste innenfor faglig rådgivning. For å hjelpe deg med å foreta korrekte beslutninger.