Sertifisering for styringssystem, produkter og personal - Inspecta
Sertifisering

Sertifisering

Sertifikater bekrefter at kvaliteten på dine produkter, styringssystemer og personalet er i samsvar med internasjonale, nasjonale og lokale krav. Kiwa utfører sertifisering innenfor de tre områdene.

De er også en uavhengig erklæring fra en uavhengig tredjepart som dokumenterer din innsats innenfor sikkerhet, bærekraftig utvikling og evnen til å levere dine produkter og tjenester på den best mulige måten.

Sertifikater for styringssystemer, produkter og personell

Inspecta utfører sertifisering på tre områder: Styringssystemer, produkter og personell. Et sertifisert styringssystem er et verktøy som støtter kontinuerlig forbedring av organisasjonen og driften, og hjelper deg med å oppfylle dine kunders forventning til produkter og tjenester. Inspectas tjenester inkluderer sertifisering i overensstemmelse med ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø), OHSAS (helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen) samt EN 50001 (energi).
Vi utsteder også produktsertifikater og kvalitetssikring av produksjonen for å få ditt utstyr og bygningsprodukter CE-merket eller for å kunne oppfylle andre produktkrav fra lokale og nasjonale myndigheter. Inspecta er også en autorisert organisasjon for mange EU-direktiver og påser at direktivene med tilhørende standarder overholdes.
For å verifisere at personer tilfredsstiller definerte kompetansekrav, utfører Inspecta sertifisering innenfor flere områder som sveisere, sveiseopperatører,  hardloddere, kjelpassere og kjelopperatører med mere.
Sammen med vår sertifiseringseksperter kan du øke antallet konkurransefordeler i organisasjonen. 

Kiwa utfører sertifisering på tre områder: Styringssystemer, produkter og personell. Et sertifisert styringssystem er et verktøy som støtter kontinuerlig forbedring av organisasjonen og driften, og hjelper deg med å oppfylle dine kunders forventning til produkter og tjenester. Kiwas tjenester inkluderer sertifisering i overensstemmelse med ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø), OHSAS (helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen) samt EN 50001 (energi).

For å verifisere at personer tilfredsstiller definerte kompetansekrav, utfører Kiwa sertifisering innenfor flere områder som sveisere, sveiseopperatører, hardloddere, kjelpassere og kjelopperatører med mer.

Sammen med våre sertifiseringseksperter kan du øke antallet konkurransefordeler i organisasjonen.