Kontroll av heiser og rulletrapper - Inspecta
Heis og rulletrapper

Heis og rulletrapper

Kiwa Inspecta er Nordens ledende leverandør av periodisk sikkerhetskontroll og utfører årlig over 100.000 kontroller for våre kunder.

Kiwa Inspecta er bemyndiget til å drive landsomfattende kontrollvirksomhet av løfteinnretninger, slik som heiser og rulletrapper. Vi er akkreditert sikkerhetskontrollorgan i henhold til det nye heisdirektivet 2014/33/EU .

Plan- og bygningsloven stiller sikkerhetskrav om at inspeksjon av heis, rulletrapp og rullende fortau skal være utført, og at driften av slikt anlegg skal være så betryggende at bruken at det ikke kan medføre personskade.

Eier er ansvarlig for at anlegget er i driftssikker stand. Det innbefatter blant annet at det utføres periodisk sikkerhetskontroll  hvert andre år.

Forskrift om tekniske krav til Byggverk og produkter (TEK 10) er det dokumentet som i tillegg til loven regulerer kontroll av heiser og løfteinnretninger. Den som foretar sikkerhetskontroll skal sende tilstandsrapport til Nasjonalt Installasjonsregister (NIREG) og til eier etter kontroll. 

Inspeksjon er mer enn bare å oppfylle kravene i lover og regelverk. Det er et spørsmål om sikkerheten til bedriften, medarbeiderne og kundene. Det handler også om driftsøkonomi og om å unngå kostbar nedetid forårsaket av skader som ikke ble oppdaget før det er for sent.

Vi tilbyr dyktige og erfarne inspektører i kombinasjon med praktiske prosedyrer og tydelig dokumentasjon. Integritet og respekt for partnere er avgjørende for Inspecta, og vi inngår et nært samarbeid med våre kunder.

Lift nummer Kiwa Inspecta: NB 1223